Χρώματα - Βαφές

Βερνίκι Πέτρας

για εξωτερική & εσωτερική χρήση

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ

Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ είναι:

 • Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
 • Ιδανικό για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
 • Εφαρμόζεται εύκολα σε δύο στρώσεις.
 • Διεισδύει στους πόρους της φυσικής πέτρας και στα διακοσμητικά οικοδομικά υλικά (διακοσμητικά πλακάκια, κεραμίδια οροφής).
 • Παρέχει πολύ καλή υδατοαπώθηση. 
 • Προστατεύει διαχρονικά την επιφάνεια της πέτρας.
 • Τονίζει τα φυσικά χρώματα του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται.

Χρήση. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι για όλων των ειδών τα πετρώματα και κεραμικά προϊόντα. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Οι μοναδικές του ιδιότητες, του επιτρέπουν να εισχωρεί σε βάθος και να εμποδίζει αποτελεσματικά την διείσδυση υγρασίας, την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. Είναι άχρωμο, διαφανές και αναδεικνύει μοναδικά την χρωματική υφή των πετρωμάτων. Επίσης είναι ανθεκτικό στον ήλιο, δεν κιτρινίζει, δεν λεκιάζει και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και τεράστια αντοχή σε απορρυπαντικά και οξέα.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Εφαρμογή: Αραίωση 1 προς 10 με white spirit (νέφτι), εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Κατανάλωση 1lt / 8-10m. Εφαρμόζεται με δύο επαναλήψεις με κοινά εργαλεία βαψίματος. Μετά την επάλειψη όλες οι ιδιότητες του προϊόντος διαρκούν τουλάχιστον 6 χρόνια. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν χάνονται όλες, αλλά η επανάληψη της επάλειψης ανανεώνει την προστασία και τονίζει την χρωματική υφή της επιφάνειας. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Βάση Αλκυδική
Εμφάνιση Υγρό
Απόχρωση Διάφανο
Ιξώδες 1000 - 1200 mPas στους 23oC
Πυκνότητα 0,86 +- 0,02 gr/cm3
Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος του υλικού 5 – 35oC
Επαναβαφή 1-2 h στους 20oC

Εφαρμόζεται σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

 • Καλό στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα.
 • Ατέλειες του υποστρώματος θα πρέπει να επιδιορθωθούν.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας με μία ή δύο στρώσεις με το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ. Επιθυμητό είναι η πρώτη στρώση να αραιωθεί περισσότερο (75-100%) με White Spirit ή διαλυτικό Τολουόλης ενώ η δεύτερη 50-75%.
 • Κάθε στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολά, πινέλα και πιστόλι βαφής. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό Τολουόλης.

4-5 m2/Lt Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο της πέτρας και την απορρόφηση του υποστρώματος.

Συσκευασία: Παρέχεται σε δοχεία των 0.75, and 3.75Lt και 20Lt.

Αποθήκευση: Ένας χρόνος σε κλειστά δοχεία σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο με ελάχιστη θερμοκρασία  των 5oC.

 • Η εφαρμογή θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια βροχής, ισχυρού αέρα και χαμηλών θερμοκρασιών.
 • Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να στεγνώσουν για μία περίοδο 3-4 ημερών πριν από την εφαρμογή του ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

N
Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R10: Εύφλεκτο
R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

To προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’. Οριακή τιμή περιεκτικότητας Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) της παραπάνω κατηγορίας είναι 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 730gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.