Χρώματα - Βαφές

Βερνίκι Ξύλου Θαλάσσης

διάφανο, εξωτερική χρήσης

Χρήση. Το Βερνίκι ξύλου "CONTEX" είναι ιδανικό για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια, έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και γενικά κάθε είδους ξύλινες κατασκευές. Οι μοναδικές του ιδιότητες, του επιτρέπουν να εισχωρεί σε βάθος και να εμποδίζει αποτελεσματικά την διείσδυση υγρασίας, την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. Επιπλέον περιέχει φίλτρα UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και σχηματίζει μια μεμβράνη που προσδίδει μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα προστατεύοντας και χαρίζοντας εξαίρετο φινίρισμα.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Εφαρμογή: Αραίωση 1 προς 10 με white spirit (νέφτι), εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Κατανάλωση 1lt / 8-10m2 . Εφαρμόζεται με 2 επαναλήψεις με κοινά εργαλεία βαψίματος. Μετά την επάλειψη όλες οι ιδιότητες του προϊόντος διαρκούν τουλάχιστον 6 χρόνια. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν χάνονται όλες, αλλά η επανάληψη της επάλειψης ανανεώνει την προστασία και τονίζει την χρωματική υφή της επιφάνειας. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

N
Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R10: Εύφλεκτο
R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

To προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’. Οριακή τιμή περιεκτικότητας Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) της παραπάνω κατηγορίας είναι 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 730gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.