Χρώματα - Βαφές

Διαλυτικό AIR 8 Nαυτιλιακών Xρωμάτων

Χρήση. Το προϊόν αυτό συνιστάται για την αραίωση ναυτιλιακών χρωμάτων, με στόχο την ευκολότερη εφαρμογή τους.

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.