Χρώματα - Βαφές

Διαλυτικό AIR 4 Αραίωση Χρωμάτων

Χρήση: Το προϊόν αυτό συνιστάται για την αραίωση χρωμάτων, με στόχο την ευκολότερη εφαρμογή τους, καθώς επίσης είναι ιδανικό για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής.

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.