Χρώματα - Βαφές

Βερνίκι Εμποτισμού & Αδιαβροχοποίηση Πέτρας

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ

Ο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ είναι:

 • Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
 • Ιδανικό για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
 • Εφαρμόζεται εύκολα σε δύο στρώσεις.
 • Διεισδύει στους πόρους της φυσικής πέτρας και στα διακοσμητικά οικοδομικά υλικά (διακοσμητικά πλακάκια, κεραμίδια οροφής).
 • Παρέχει πολύ καλή υδατοαπώθηση. 
 • Προστατεύει διαχρονικά την επιφάνεια της πέτρας.

Χρήση. Το προϊόν αυτό αποτελεί ένα μοναδικό φράγμα ενάντια στην υγρασία, τις ρωγμές, τη διάβρωση και τους μικροοργανισμούς. Εξασφαλίζει τον περιορισμό της ανάπτυξης μυκήτων, βρύων, λειχήνων, μούχλας καθώς προστατεύει και από την απειλή παγετού. Καλύπτει τους μικροσκοπικούς πόρους της πέτρας και απωθεί την υγρασία, επιτρέποντας όμως στην πέτρα να διαπνέει.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Εφαρμογή: Αραίωση 1 προς 10 με white spirit (νέφτι), εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, προτείνεται η εφαρμογή δεύτερης επάλειψης εντός τριών ωρών από την πρώτη. Μέση κατανάλωση 1lt / 8-10m2. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Βάση Αλκυδική
Εμφάνιση Υγρό
Απόχρωση Διάφανο
Ιξώδες 700 - 1000 mPas στους 23oC
Πυκνότητα 0,8 +- 0,02 gr/cm3
Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος του υλικού 5 – 35oC
Επαναβαφή 1-2 h στους 20oC

Εφαρμόζεται σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

 • Καλό στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα.
 • Ατέλειες του υποστρώματος θα πρέπει να επιδιορθωθούν.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας με μία ή δύο στρώσεις με τον ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΑΣ.
 • Κάθε στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολά, πινέλα και πιστόλι βαφής. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό Τολουόλης.

4-5 m2/Lt Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο της πέτρας και την απορρόφηση του υποστρώματος.

Συσκευασία: Παρέχεται σε δοχεία των 0.75, and 3.75Lt και 20Lt.

Αποθήκευση: Ένας χρόνος σε κλειστά δοχεία σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο με ελάχιστη θερμοκρασία  των 5oC.

 • Η εφαρμογή θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια βροχής, ισχυρού αέρα και χαμηλών θερμοκρασιών.
 • Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να στεγνώσουν για μία περίοδο 3-4 ημερών πριν από την εφαρμογή του ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΑΣ.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Xn
Επιβλαβές
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ
F
Πολύ εύφλεκτο

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R11: Πολύ εύφλεκτο
R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R48/20: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R38: Ερεθίζει το δέρμα.
R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης-Απαγορεύεται το κάπνισμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S36/37: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

To προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’. Οριακή τιμή περιεκτικότητας Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) της παραπάνω κατηγορίας είναι 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 730gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.