Χρώματα - Βαφές

Αντισκωριακό

εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ είναι αλκυδικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες. 

 • Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
 • Ιδανικό για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
 • Εφαρμόζεται εύκολα σε δύο στρώσεις πριν τη βαφή της επιφάνειας με ΡΙΠΟΛΙΝΗ.
 • Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη διάβρωση.
 • Δημιουργεί ένα αντιδιαβρωτικό φιλμ στην μεταλλική επιφάνεια το οποίο προσφέρει:
  α) Τέλειο πρόσφυση μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος
  β) Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία

Χρήση. Το αντισκωριακό “STAR METAL” είναι αλκυδικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση . Εφαρμόζεται εύκολα σε δύο στρώσεις πριν τη βαφή της επιφάνειας με ριπολίνη. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη διάβρωση και δημιουργεί ένα αντιδιαβρωτικό φιλμ στην μεταλλική επιφάνεια, το οποίο προσφέρει τέλεια πρόσφυση μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος και επιπλέον, υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Για καλύτερη ρευστότητα το υλικό μπορεί να αραιωθεί με white spirit (νέφτι) έως 5%. Εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Μέση κατανάλωση: 1lt / 4-6 m2. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Βάση Αλκυδική
Εμφάνιση Υγρό
Απόχρωση Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί και πράσινο
Ιξώδες 1200 - 1400 mPas στους 23oC
Πυκνότητα 1,2 +- 0,02 gr/cm3
Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος του υλικού 5 – 35oC
Επαναβαφή 1-2 h στους 20oC

Εφαρμόζεται σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

 • Καλό στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα.
 • Λείανση της επιφάνειας με γυαλόχαρτο.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας με μία ή δύο στρώσεις με το ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ.
 • Για καλύτερη ρευστότητα το υλικό μπορεί να αραιωθεί με White Spirit ή διαλυτικό Τολουόλης έως 5% Κάθε στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολά, πινέλα και πιστόλι βαφής. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό Τολουόλης.

4-5 m2/Lt Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο και την απορρόφηση του υποστρώματος.

Συσκευασία: Παρέχεται σε δοχεία των 0.75, and 3.75Lt και 20Lt.

Αποθήκευση: Ένας χρόνος σε κλειστά δοχεία σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο με ελάχιστη θερμοκρασία  των 5oC.

 • Η εφαρμογή θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια βροχής, ισχυρού αέρα και χαμηλών θερμοκρασιών.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

N
Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R10: Εύφλεκτο
R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.
Αραίωση με White Spirit έως 5%.

Κατηγορία προϊόντος Α/ζ (Δ) "Αστάρια" της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 345gr/lt.
Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.